Underhåll & renovering av bostadsrätt

Viktigt att veta om vad som gäller vid renovering av din bostadsrätt

Dags att renovera hemma? Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler när du renoverar din bostadsrätt. Det är fritt fram när det kommer till enklare renoveringar som att måla, tapetsera och lägga golv. Ingrepp som berör tak, golv, avlopp, vatten, elektricitet och ventilation samt fasader och staket kräver granskning av Riksbyggen plus godkännande av styrelsen. Arbeten måste alltid utföras av certifierade hantverkare. Bärande väggar får inte rivas eller ändras.

Anmäl alltid renovering till styrelsen.

Meddela alltid styrelsen när du planerar en större renovering eller allt som har med vatten, avlopp och ventilation att göra.  Vår steg-för-steg guide beskriver hur processen med anmälan om omfattande renovering går till.

Steg 1. Meddela styrelsen genom att skicka detta formulär plus eventuella bilagor till info@sjofararen.se.
Tips! Var ute i god tid så att styrelsen hinner behandla ditt ärende.

Steg 2. I de fall styrelsen anser att det kan finnas konstruktionsmässiga risker med en önskad renovering, kan styrelsen begära in ytterligare handlingar, såsom fackmannamässiga utlåtanden.

Steg 3. Styrelsen återkopplar till dig som bostadsrättsinnehavare med ett beslut inom en månad.

Steg 4. Efter avslutat arbete meddela styrelsen som gör en kontroll. 

Följ föreningens stadgar och ordningsregler

Det är viktigt att följa föreningens stadgar angående renovering och ansvar att hålla bostadsrätten och fastigheten i gott skick. Är du osäker kring gränsdragning kring ansvar läs stadgarna och/eller kontakta styrelsen.

Läs även Brf Sjöfararens ordningsregler och informera grannarna om ditt renoveringsarbete i god tid då störande ljud, transporter mm kan vara besvärande och störande för dina grannar. En lapp i trapphusets entré fungerar bra, lämna även kontaktuppgifter.

Balkonger och Fasader

Föreningen är ansvarig för underhållet av utsidan av våra byggnader. Det gäller balkong, fasad, tak, fönster, dörrar och uteplatser.  För att säkra livslängden samt säkerställa att garanter gäller behöver vi medlemmar följa de gemensamma regler som vi har.

Vissa regler finns även av säkerhetsmässiga skäl, exempelvis det minimum mått för hur högt balkongräcket över bottenplattan måste vara.

Nedan följer ett sammandrag av de regler som gäller:

Fasader

 • Ingen håltagning får ske på putsade fasader.Det vill säga, inga krokar, elinstallationer eller liknande får läggas till.
 • Sladdar till termometrar som hänger ut från fönstret får ej vara så långa att de rör vid fasaden.
 • Ingen målning, limning eller fogning är tillåten.
 • På radhusens träfasader är det endast tillåtet att sätta upp husnummer samt armatur.
 • Markiser får sättas upp på radhus, efter godkännande av styrelsen.

Balkonger

 • Ingen håltagning i balkongplatta är tillåten.
 • Ingen målning av balkongplatta är tillåten.
 • Det är tillåtet att lägga trall under förutsättning att
  • den ej kräver infästning i balkongplatta, fasad eller balkongräcke
  • Trall ligger på distans och ej skapar hinder för balkongens vattenavrinning.
  • den inte är högre än att den medger ett minsta mått om 110 cm från golv till balkongräckets överliggare. OBS! Denna säkerhetshöjd är ett lagkrav.
  • Trall ska demonteras vid sen höst och under vintertid då balkongernas livslängd försämras av beklädnader (trall, mattor etc) som ligger året om. Fukten hålls kvar och det skapas förutsättningar för växtlighet som mossa mm.
 • Blomlådor måste hängas på räckets insida och ska förses med gummiskydd för att inte skava av färg från räcket.

Fönster och dörrar

 • Ansvar för yttre underhåll dvs ytterbåge och utsida på innerbåge ligger på föreningen och inre underhåll på enskild boende. Om ni sätter tätningslist mellan ytter och innebåge lämna ca 2 cm på varje sida så att luften kan cirkulera annars är det stor risk för kondens mellan glasen och att röta bildas.  Bäst är att inte sätta någon tätningslist mellan bågarna. 
 • Ingen håltagning, målning, fogning får göras i fönsterbleck och fönsterkarm.

Anlita alltid certifierade hantverkare

Vid våtrums- och köksrenovering kontrollera att den hantverkare du anlitar har branschlegitimation och att det är aktuellt för gällande år. Det finns två alternativa branschregler du kan utgå från:

 • Byggkeramikrådets (BKR) Branschregler för våtrum (BBV) eller
 • AB Svensk Våtrumskontrolls (GVK) branschregler Säkra Våtrum.

Du kan hitta lokala GVK-auktoriserade företag på www.gvk.se och BKR-auktoriserade företag på www.bkr.se/

Handdukstork

Det är ej godkänt att installera vattenburen handdukstork då denna är kopplad till tappvarmvattnet och det ofta blir problem med rostiga och igensatt vred och filter. Det resulterar i stillastående vatten och ökad risk för legionella. Har ni en vattenburen handdukstork idag rekommenderas att byta till eldriven vid en renovering. Se dessa viktiga instruktioner att följa vid demontering. Arbetet måste även först godkännas genom att fylla i blankett enligt ovan och skickas till Riksbyggen. 

Radiator

Radiatorer är föreningens ansvar och får ej kopplas bort, se stadgar. Vissa bostäder har i badrum radiator som är kopplade till tappvarmvattnet. Dessa ger ofta problem med rostangrepp och igensatta vred. Det resulterar i stillastående vatten och ökad risk för legionella samt att värmen ej går att reglera. Vänligen kontakta Riksbyggen för konsultation. 

Vattenburen golvvärme är ej tillåtet. 

Ventilation – viktigt att underhåll och skötsel av kökskåpor och fläktar görs regelbundet. Vid funderingar kontakta Riksbyggen.

Viktigt om ventilationsskötsel och vilken typ av fläkt/fläktkåpa som gäller vid byte, ladda ned PDF med anvisningar.

Föreningen har ett blandat bostadsbestånd och därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just din bostad. Exempelvis har Sten Bergmans väg så kallad centralventilation vilket gör att du endast får använda en motorfri spiskåpa. Om du inte gör det så åker matoset in i dina grannars lägenheter. Detta gäller även radhusen. I de allra äldsta husen på Pär Lindeströms väg är det en fläkttypen Essvent som ska installeras. I dessa hus kopplas köksfläkten samman med badrummet och det är viktigt att rätt typ av fläkt installeras då köksfläkten även ska ventilera badrummet. Här kan du ladda ned PDF med anvisningar.