Underhåll & renovera din bostadsrätt

Underhåll & renovera din bostadsrätt

Viktigt att veta om vad som gäller vid renovering av din bostadsrätt

Dags att renovera hemma? Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler när du renoverar din bostadsrätt. Det är fritt fram när det kommer till enklare renoveringar som att måla, tapetsera och lägga golv. Större ingrepp (omfattande renovering), som berör tak, golv, avlopp, vatten, elektricitet och ventilation kräver godkännande av föreningens tekniska förvaltare Aphos och ska utföras av certifierade hantverkare för att din hemförsäkring ska gälla. Det är viktigt att du har tecknat en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
Bärande väggar får inte rivas eller ändras.

Anmäl alltid omfattande renovering till Aphos.

Meddela alltid föreningens tekniska förvaltare Aphos när du planerar en större eller omfattande renovering hemma. Vår steg-för-steg guide beskriver hur processen med anmälan om omfattande renovering går till.

Steg 1. Meddela Aphos genom att skicka ett mejl till info@aphos.se. Bifoga även ett ifyllt formulär med en beskrivning av vad som ska göras.
Tips! Var ute i god tid så att Aphos hinner behandla ditt ärende.

Steg 2. I de fall Aphos anser att det kan finnas konstruktionsmässiga risker med en önskad renovering, kan Aphos begära in ytterligare handlingar, såsom fackmannamässiga utlåtanden.

Steg 3. Aphos återkopplar till dig som bostadsrättsinnehavare med ett beslut inom en månad.

Följ föreningens stadgar och ordningsregler

Det är viktigt att följa föreningens stadgar angående renovering och ansvar att hålla bostadsrätten och fastigheten i gott skick.

Läs även Brf Sjöfararens ordningsregler och informera grannarna om ditt renoveringsarbete i god tid då störande ljud, transporter mm kan vara besvärande och störande för dina grannar. En lapp i trapphusets entré fungerar bra, lämna även kontaktuppgifter.

Anlita certifierade hantverkare

Anlita certifierade hantverkare. Vid våtrums- och köksrenovering kontrollera att den hantverkare du anlitar har branschlegitimation “Säker vatten”. Du kan hitta lokala GVK-auktoriserade företag på www.gvk.se.

Ventilation – viktigt att underhåll och skötsel av kökskåpor och fläktar görs regelbundet. Vid funderingar kontakta Aphos.

Viktigt om ventilationsskötsel och vilken typ av fläkt/fläktkåpa som gäller vid byte, ladda ned PDF med anvisningar.

Föreningen har ett blandat bostadsbestånd och därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just din bostad. Exempelvis har Sten Bergmans väg så kallad centralventilation vilket gör att du endast får använda en motorfri spiskåpa. Om du inte gör det så åker matoset in i dina grannars lägenheter. Detta gäller även radhusen. I de allra äldsta husen på Pär Lindeströms väg är det en fläkttypen Essvent som ska installeras. I dessa hus kopplas köksfläkten samman med badrummet och det är viktigt att rätt typ av fläkt installeras då köksfläkten även ska ventilera badrummet. Här kan du ladda ned PDF med anvisningar.