Föreningen

Om föreningen

Kort historik

Vår förening består av 9 flerfamiljshus och 29 radhus, alla placerade runt bilfria gårdar. Sammanlagt omfattar vi 175 lägenheter, varav 170 i dag är upplåtna med bostadsrätt och 5 med hyresrätt. Ombildningen från hyres- till bostadsrätt ägde rum 2004.

Husen är inte byggda samtidigt. De äldsta, funkishusen på Per Lindeströms väg 109-119, kom till i skiftet mellan 30-och 40-tal. De nyare , de fyra punkthusen med vidhängande radhus och dessutom flerfamiljshusen på Per Lindeströms väg 87 och 93, är byggda 1989-90.

De nyare husen byggdes av JM och ritades av Bengt Sundells arkitektgrupp för allmännyttiga Svenska Bostäder. De stod för nytänkade på sin tid, med sin blandning av radhus och lägenheter i flerfamiljshus. Husen på Per Lindeströms väg 87 och 89, som alltså är ”nybyggda”, får anses sällsynt väl anpassade till den befintliga bebyggelsen.

De äldre husen renoverades och moderniserades 1989: Stambyte, ny el, tilläggsisolering, nya fönster, fasadrenovering, nya balkonger, takrenovering m.m.

► Läs mer om Hammarbyhöjden på Wikipedia.

► Läs mer om Stadens program för Hammarbyhöjden och Björkhagen.

► På Stockholm stads hemsida finns information om översiktsplaner för området.