Felanmälan

Fastighetsskötsel: Drift och underhåll

Felanmälan gällande drift och underhåll för fastighet anmäls till Aphos.

Kontakt Aphos

Tel 08-604 02 59

E-post: felanmalan@aphos.se
Fyll i en felanmälan

Kontakta Stadens energiteknik för akuta problem på helger och kvällar (jour):
Tel 08-29 43 70

Här hittar du service och support för:
FAQ - svar på vanliga frågor