Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

Medlem i bostadsrättsförening

Vår bostadsrättsförening syftar till att skapa ett så bra boende som möjligt. Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Medlemskapet träder i kraft vid tillträdesdagen.

Tillträde till lägenhet

Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till en lägenhet. Faktablad

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja?

Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 1. Inte betalar din avgift.
 2. Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand utan att följa reglerna för andrahandsuthyrning.
 3. Orsakar upprepade störningar.
 4. Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 5. Vanvårdar din lägenhet.
 6. Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 7. Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.

Vad du får göra och inte göra utan styrelsens tillstånd

Du får göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Du får inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Löpande kostnader

Månadsavgifter och hyror ska täcka föreningens löpande kostnader för drift och underhåll. Hjälp därför till att hålla nere kostnader genom att använda det gemensamma som sophantering, parkeringsplatser, tvättmaskiner, hissar, portar, lekplatser mm på bästa sätt och respektera föreningens ordningsregler.

En bostadsrättsförening bygger alltså på tanken att alla ska dra sitt strå till stacken och att vi på det sättet får trevliga och välskötta hus, låg boendekostnad och en bra grannsämja.

Det är viktigt att hålla lägenheten i gott skick

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som du och dina grannar gemensamt disponerar.

När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerd i stadgarna och Bostadsrättslagen.

I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

Som bostadsrättshavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Ditt engagemang är viktigt

En välskött förening leder till att värdet på varje enskild bostadsrätt ökar. Kunskap och kompetenser inom byggteknik, ekonomi, juridik, inköp, administration, information eller datateknik är kunskaper som alltid är efterfrågade och önskvärda i en bostadsrättsförening. Alla är vi upptagna med mycket jobb, studier, barn som tar tid… Men om fler kan göra en insats i föreningen blir belastningen mindre för var och en. Tveka inte att ta kontakt med valberedningen som alltid söker fler medlemmar för framtida styrelseuppdrag.

Inflytande

Alla medlemmar har möjlighet att påverka och förbättra boendet så kontakta gärna styrelsen med synpunkter och förslag. Vi tar upp ditt ärende på nästkommande styrelsemöte.

Den årliga föreningsstämman är årets viktigaste möte. Till den kan du lämna in en eller flera motioner med förslag och förstås också nyttja din rösträtt som medlem i föreningen.