Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

Medlem i bostadsrättsförening

Vår bostadsrättsförening syftar till att skapa ett så bra boende som möjligt. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. En styrelse sköter det löpande arbetet och den väljs av medlemmarna vid föreningens årsmöte. Som medlem är du skyldig att ta ansvar för reparationer och underhåll av din bostad, vid större ändringar i din bostad ska du alltid kontakta styrelsen. Tillsammans fattar vi beslut om större förändringar i fastigheten som exempelvis att bygga balkonger.

Löpande kostnader

Månadsavgifter och hyror ska täcka föreningens löpande kostnader för drift och underhåll. Hjälp därför till att hålla nere kostnader genom att använda det gemensamma som sophantering, parkeringsplatser, tvättmaskiner, hissar, portar, lekplatser mm på bästa sätt och respektera föreningens ordningsregler.

En bostadsrättsförening bygger alltså på tanken att alla ska dra sitt strå till stacken och att vi på det sättet får trevliga och välskötta hus, låg boendekostnad och en bra grannsämja.

Ditt engagemang är viktigt

En välskött förening leder till att värdet på varje enskild bostadsrätt ökar. Kunskap och kompetenser inom byggteknik, ekonomi, juridik, inköp, administration, information eller datateknik är kunskaper som alltid är efterfrågade och önskvärda i en bostadsrättsförening. Alla är vi upptagna med mycket jobb, studier, barn som tar tid… Men om fler kan göra en insats i föreningen blir belastningen mindre för var och en. Tveka inte att ta kontakt med valberedningen som alltid söker fler medlemmar för framtida styrelseuppdrag.

Inflytande

Alla medlemmar har möjlighet att påverka och förbättra boendet så kontakta gärna styrelsen med synpunkter och förslag. Vi tar upp ditt ärende på nästkommande styrelsemöte.

Den årliga föreningsstämman är årets viktigaste möte. Till den kan du lämna in en eller flera motioner med förslag och förstås också utnyttja din rösträtt som medlem i föreningen.