Förråd & cykelrum

Förråd & cykelrum

Förråd

Lägenheternas förråd finns i fastigheternas källare och radhusen har egna förråd i och utanför bostaden. Observera att inga saker får lämnas i källargångar och trapphus på grund av brandrisk.

Cykelrum & barnvagnsrum

Cykelrum finns i källarna i flerfamiljshusen medan radhusen har sin cykelförvaring på övre plan på parkeringshuset. Cykelrummen fungerar också som barnvagnsrum.