Förråd & cykelrum

Förråd & cykelrum

Förråd

Lägenheternas förråd finns i fastigheternas källare och radhusen har egna förråd i och utanför bostaden. Observera att inga saker får lämnas i källargångar och trapphus på grund av brandrisk och hinder vid utrymning.

Cykelrum

Cykelrum finns på källarplan i respektive fastighet och på övre parkeringsdäcket. Vill du använda cykelboxarna på parkeringsdäcket vänligen kontakta Riksbyggen för utkvittering av nyckel.  Cykelrummen fungerar även som barnvagnsrum. OBS! Enbart cyklar och barnvagnar som används regelbundet förvaras här.

Långtidsförvaring av cyklar eller barnvagnar görs i egna förråd eller i cykelboxarna på parkeringsdäcket.

Radhusägare har tillgång till cykelrum i den fastighet man tillhör.

Det är ej tillåtet att låsa fast cykel eller barnvagn i installationer som tex rörledningar eller dylikt.