Grannsamverkan

Grannsamverkan

Föreningens Grannsamverkan

Vi har infört Grannsamverkan i vår förening. Det innebär att vi samarbetar med våra grannar och närpolisen i Globen för att hålla inbrott och annan brottslighet ifrån oss.

Kontaktperson finns i varje flerfamiljshus, kontaktuppgifter till dem finns på anslagstavlorna i flerfamiljshusen. Informera gärna kontaktpersonen om du ska resa bort eller ser något misstänkt i ditt närområde.

Huvudkontaktombud

Föreningens huvudkontaktombud för Grannsamverkan är Alf Bengtsson, SBV 5.

För ej akuta ärenden ringer du 11414.
Vid akut fara, ring 112.

Ytterligare information om Grannsamverkan finns på
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se