Grannsamverkan

Grannsamverkan

Föreningens Grannsamverkan

Vi har infört Grannsamverkan i vår förening. Det innebär att vi samarbetar med våra grannar och närpolisen i Globen för att hålla inbrott och annan brottslighet ifrån oss.

För ej akuta ärenden ringer du 11414.
Vid akut fara, ring 112.

Ytterligare information om Grannsamverkan finns på
www.samverkanmotbrott.se
www.stoldskyddsforeningen.se