Trädgård

BEDÖMNING UTAV TRÄD PÅ GÅRDARNA

På stämman i maj 2015 bestämdes det att styrelsen skulle kontakta en arborist för att göra en inventering och bedömning av tillståndet på våra träd på gårdarna. Träd som börjar bli till åren och som i vissa fall börjat inkräkta på boendens uteplatser. Samtidigt som vissa boenden har klagat på att träd skymt deras sol kan vi inte ta bort för många träd då vi då får otillräcklig uppsugning utav regnvatten på innergårdarna och riskerar översvämningar, samt att det naturliga vindskyddet försvinner.

Nedan följer resultatet utav arboristens undersökning. Styrelsen uppmanar intresserade medlemmar att lämna synpunkter angående de angivna åtgärderna senast 15 marsinfo@sjofararen.se.

PLV 87

1 Tall Reduktion av krona från hus. Avlägsnande av större döda grenar.
2 Tall Reduktion av krona från hus. Avlägsnande av större döda grenar.
3 Tall Ingen åtgärd.
4 Rönn Ingen åtgärd.
5 Apel Kronrensning. Avlägsnande av döda grenar. Reduktion av krona till form. Lättare kronlyft.
6 Apel Beskärning Kronrensning. Avlägsnande av döda grenar. Reduktion av krona till form. Lättare kronlyft.

PLV 93

7 Asp Ingen åtgärd.
8 Asp Ingen åtgärd.

GARAGEOMRÅDET

9 Blandat Beskärning Kronlyft. Reduktion av krona från parkering/garage. Avlägsnande av större döda grenar på samtliga träd runt garageområdet samt infart.

SBV 5

10 Ek Reduktion av krona till levande ved. Reduktion av krona till form.
11 Ek Kronrensning. Avlägsnande av större döda grenar.
12 Körsbär Ingen åtgärd.
13 Tall Avlägsnande av större döda grenar.
14 Alm Korrigering av tidigare beskärning. Kronlyft.
15 Tall Avlägsnande av större döda grenar.
16 Ek Kronrensning. Avlägsnande av döda grenar.

SBV 21

17 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
18 Apel Beskärning i uppbyggande syfte.
19 Ek Avlägsnande av större döda grenar.
20 Ek Avlägsnande av större döda grenar. Kronlyft.
21 Björk Beskärning Avlägsnande av större döda grenar. Kronlyft.
22 Ek Avlägsnande av döda grenar. Kronlyft.
23 Tall Beskärning Avlägsnande av större döda grenar.

SBV 37

24 Alm Reduktion av krona från hus. Kronlyft.
25 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
26 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
27 Rönn Avlägsnande av större döda grenar.
28 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
29 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
30 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
31 Björk Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
32 Ek Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
33 2 x Hägg Reduktion av krona från väg och hus.
34 Tall Avlägsnande av större döda grenar. Reduktion av krona från fasad.

SBV 59

35 Ek Avlägsnande av större döda grenar Kronlyft. Reduktion av krona från fasad.
36 Lönn Reduktion av krona från fasad. Kronlyft.
37 Ek Reduktion av krona från fasad. Kronlyft. Avlägsnande av större döda grenar.
38 2 x Hägg Kronlyft över gångväg.
39 Tall Avlägsnande av större döda grenar.
40 3 x Asp Avlägsnande av större döda grenar.
41 4 x Ek Avlägsnande av större döda grenar. Kronlyft över gångväg.
42 Björk Reduktion av krona från hus.
43 Tall Kronlyft över gångstig.
44 Ek Kronlyft. Reduktion av krona från hus. Avlägsnande av större döda grenar.
45 Ek Reduktion av krona från hus. Avlägsnande av större döda grenar.