Uteplatser – växtlighet och byggnationer

Förhållningsregler för BRF Sjöfararens uteplatser.

Dessa regler är viktiga för att undvika skada på föreningens mark, staket och fasader. Gäller för den egna uteplatsen, balkong och gemensamma ytor. Se även föreningens stadgar.

För att få så lång livslängd som möjligt på staketen, fasader och för att marken under plattorna hålls så intakt som möjligt gäller följande för att hålla nere föreningens underhållskostnader.

Virket till staket och avskiljare är ej tryckimpregnerat och därav viktigt att färgen ej skadas och virket börjar ruttna.

Medlem har nyttjanderätt till uteplats vilket betyder att föreningen ansvarar för staket och markplattor på uteplatsen samt växtlighet utanför staketen tex häck.

VÄXTER OCH PLANTERINGAR

  • För att trät ska må bra och färg inte missfärgas eller skavs bort gäller det att all växtlighet är fritt från fasader, staket och avskiljare mellan uteplatser. När växtlighet ligger direkt an mot trät ökar risken för röta samt att färgen skadas. Grenar och stammar som ligger an skavar bort färg och gör att väta kommer in i trät. Bladverk som täcker staket och fasader förstör färgen och fukt behålls längre vilket ökar risken för röta.
  • All växtlighet såsom stammar, grenar och lövverk ska vara fritt minst 10 cm till staket och minst 50 cm till fasad och fönster.
  • De nya små grenar och blad som kommer under växtsäsongen är okej att det börjar ligga lite mot staket dock ska det klippas fritt till hösten.
  • Klängväxter kan odlas fristående med olika typer av bågar och spaljéer som placeras på avstånd från fasad/staket. All växtlighet och eventuell egen byggnation ska var fritt staket och fasad enligt ovan. Det är inte tillåtet att ha krypväxter på staketavskiljare mellan uteplatser och längs husfasader.
  • Du som redan har mindre träd på din uteplats ska hålla dem till en max höjd på 3 meter och beskära grenar så att de hålls inom den egna uteplatsen. Nyplantering av träd är ej tillåtet, förslag är att i stället plantera i en större kruka.
  • Egna häckar för vara max 180 cm höga mätt från marken utanför staketet.
  • Viktigt att även ha koll på dina växter utanför staketet. Vissa växter växer med flera meter under växtsäsongen.

EGNA BYGGNATIONER

  • Det är inte tillåtet att spika, skruva eller häfta fast något i staketen med undantag för brevlådan. Allt detta öppnar upp för vatten att tränga in i träet och förkortar hållbarheten. Detta betyder att all påbyggnad är otillåten, t.ex. fästa en spaljé häfta fast belysning mm.
  • För plank/staket högre än 120 cm krävs bygglov. Spalje eller liknande (ribbad) kan byggas högre utan bygglov, max 180 cm. Avstånd mellan ribbor ska vara minst lika stort som ribban är bred. Dessa ska vara fristående och 10 cm från befintligt staket. Om man vill fästa i befintligt staket krävs tillstånd från Styrelsen.