Brandinformation

Brandinformation

Nedan finner du viktig brandinformation som är bra att läsa igenom med jämna mellanrum. Detta för att både du och dina grannar ska få en trygg och säker bostadsrättsförening att bo i.

Policy

Alla som bor eller arbetar i föreningens byggnader skall veta hur de skall förebygga brand samt vad de skall företa sig om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.

Så förbygger du brand

En väl fungerande brandvarnare är den viktigaste utrustningen för att rädda liv vid brand. Brandsläckare och jordfelsbrytare är annan utrustning som är bra att ha. Starta inte diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare när Du kan somna eller går hemifrån.

Viktigaste är att aldrig lämna ett rum med levande ljus eller somna från mat på spisen eller brinnande cigaretter!

Brandfarliga varor

Förvaring av brandfarliga varor t.ex. bensin, lösningsmedel, gasoltuber, spolarvätska, får absolut inte ske i källare och förrådsutrymmen. I en lägenhet får förvaras max 5 liter gasol (typ 2012) eller max 10 liter vätska. På balkonger bör ej förvaring ske.

Gastuber

Lösa gastuber för dykning eller medicinskt bruk får förvaras i lägenheter och då i hallen och nära ytterdörren. På insidan av dörrkarmen skall finnas en skylt som varnar för gastuber.

Tänk igenom före

Tänk igenom vilka brandrisker som kan finnas i din lägenhet. Tänk också igenom hur din bostad ser ut och var varje familjemedlem sover. Gör en plan för hur ni skall utrymma om det börjar brinna. Låt barnen delta i planeringen. Rita gärna en utrymningsplan och sätt upp den där ni ser den ofta. Se till att det alltid finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten.

Viktigt att veta om trapphusen

Eftersom trapphusen och källargångar är utrymningsvägar och brandceller får absolut inte något förvaras i trapphusen och i källargågnar av olika skäl:

  • Risken för anlagda bränder
  • Hindrar utrymning och brandmännens arbete, eftersom sikten kan vara dålig pga. rök, risk för snubbling och fall.
  • Branden kan sprida sig till föremålen som förvaras i trapphusen och våningsplanen, med ökad rök och hetta som följd.
  • Hindra ambulansmännen vid hämtning av sjuka personer på bår och övriga transporter.

I trapphusen på Sten Bergmans väg finns det en röklucka längst upp, för att röken skall kunna vädras ut. Den öppnas med en vev från entréplanet.

Om det börjar brinna

  • Rädda
  • Larma, ring 112
  • Släck

Uppkommer brand i en lägenhet i ett bostadshus är det ganska lätt att släcka branden i ett tidigt skede om man har tillgång till en lämplig brandsläckare och kunskaper om hur den används. I lägenheter rekommenderas en 10 liters skumsläckare eller en 6 kg pulversläckare (blir mycket damm att ta reda på).

Vid brand som ej kan släckas av den boende utrymmes lägenheten skyndsamt. Det är viktigt att dörrarna (rums- och lägenhetsdörrarna) stänges om branden för att förhindra syretillförsel och spridning.

Utrymning vid brand

Brinner det i den egna lägenheten och du inte kan släcka så utrym den fortast möjligt, Glöm inte att stänga din ytterdörr när du utrymmer!  Larma sedan 112. Brinner det på annan plats i fastigheten så stanna i din lägenhet och invänta vad brandförsvaret meddelar. Om trapphuset är rökfyllt så är brandförsvarets stegar via fönster och balkong din utrymningsväg.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Använd absolut inte hissarna när det brinner!

Röken dödar

Brandrök är mycket giftig. Om Du måste passera genom rökfyllda utrymmen så kryp under röken genom att krypa på alla fyra och med ansiktet så nära golvet som möjligt. Där är det kallast också.

Vid utlåning/uthyrning

Tänk på att det är viktigt att du som ägare/innehavare tydliggör gällande brandskyddskrav för den som lånar/hyr bostaden!

Regelbunden kontroll av brandskyddsanordningar

Varje bostadsrättsförening ska ha ett s.k. Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA). Den som ansvarar för SBA har skyldighet att regelbundet utföra lämpliga kontroller. I Brf Sjöfararen utförs SBA av Anticimex en gång per år.

Viktiga dokument från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

MSB Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö 

MSB Brandskydd i flerbostadshus

MSB Skydda dig från brand hemma