Mäklarinformation

Mäklarinformation

Vår förening består av 9 flerfamiljshus och 29 radhus. Sammanlagt harföreningen 175 lägenheter, 170 upplåtna med bostadsrätt och 5 med hyresrätt. Ombildningen från hyres- till bostadsrätt ägde rum 2004. Föreningen har även 86 parkeringsplatser, 42 i kallgarage och 44 utomhus. 

De äldre fastigheterna är byggda i skiftet mellan 30 -och 40-tal. De genomgick grundliga renoveringar 1989: Stambyte, ny el, tilläggsisolering, nya fönster, fasadrenovering, nya balkonger, takrenovering mm.

De nyare husen, byggda av JM och ritade av Bengts Sandells arkitektkontor för allmännyttiga Svenska Bostäder, stod klara 1989-90. Blandningen av nyproducerade flerfamiljshus och radhus stod för nytänkande för sin tid.

Detta ingår i avgiften

 • TV basutbud via Tele2
 • Bredband 700/1000 Mbit/s via Ownit
 • Värme och vatten
 • Källsorterad återvinning och sophämtning. Ej grovsopor.
 • Snöskottning
 • Trädgårdsskötsel
 • Fastighetsskötsel och löpande underhåll

Taggar och nyklar till bostaden

Varje bostad har 5 nyckelbrickor (taggar) präglade med siffrorna 1-5. Det går inte att beställa fler taggar. Vid försäljning ska samtliga 5 taggar finnas tillgängliga vid överlämning. Saknas taggar vid överlämning kommer säljare att debiteras för detta.

Taggarna ska betraktas som en nyckel in i fastigheterna och behandlas som sådan. Vid förlorad tagg måste detta anmälas snarast så att taggen kan spärras och förhindra att obehöriga får tillträde till fastigheterna.

Medlem är själv ansvarig för nycklar till bostaden. Du kan själv gå till nyckelbutik och kopierar fler om så behövs. Se även föreningens stadgar.

Föreningens ekonomi hanteras av Riksbyggen.

Information om föreningens ekonomi och årsredovisningar hittar du här.

Föreningens stadgar

Hittar du här

Vänligen informera köpare av lägenheten att:

 • Månadsavgift regleras vid tillträdet mellan säljare och köpare
 • Föreningen tar ut en överlåtelseavgift som faktureras till köparen på 2,5% av PBB
 • Föreningen tar ut en avgift per pant på 1% av PBB
 • Säljare är skyldig att lämna över 5 taggar märkta 1-5 plus nycklar till bostaden. Saknas taggar är säljare skyldig att bekosta beställning av nya via Riksbyggen. Om detta inte görs måste den nya medlemmen bekosta detta själv.

Medlemsansökan och överlåtelseavtal

 • Administreras av Riksbyggen.
 • Styrelsen behandlar inkomna medlemsansökningar på nästkommande styrelsemöte. 

Genomfört större underhåll

2023 – Hel omläggning av tak, hel omgjutning av balkonger, hel omputsning av fasader på PLV 87-91 och PLV 109-119. 
2023 – Dränering runt PLV 109-111
2022 – Nya cykelställ. Byte frånluftsfläktar bostad PLV 109-119. 
2021 – Målning ytterbåge fönster PLV 87-91 & 109-119, markarbeten, renovering och målning staket runt parkeringsplatser
2020 – Målning trapphus, markarbeten
2020 – Dränering runt PLV 113-115
2020 – Ny ventilation Gemensamhetslokalen
2019 – Spolning av avloppsstammar
2019 – Byte trapphus och källare belysning till LED
2018 – Byte av gårdsbelysning till LED
2018 – SBV 1-65 ny värmecentral, nya radiatortermostater genomgång och byte ventilation
2018 – 2019 Nya staket till radhus
2017 – PLV 109-119 ny värmecentral, nya radiatortermostater och genomgång ventilation
2016 – PLV 87-93 ny värmecentral, nya radiatortermostater genomgång och byte ventilation
2014 – Spolning av avloppsstammar – installation av avfallskvarnar
2013 – Byte av lås på alla innerdörrar i källarutrymmen och tvättstugor samt gemensamma utrymmen
2012 – Målning fasader radhus, nytt låssystem med ”taggar” har införts vid alla portar och källardörrar, genomgång av ventilationen PLV 109-119
2011 – Spolning av avloppsstammar i kök och badrum
2011 – Målning trapphus
2007 – Installation av nytt bredband, installation av 3 nya värmepumpar
2006 – Renovering tvättstugor
2006 – Målning ytterbåge fönster PLV 87-91 & 109-119
2005 – Installerades nya maskiner i tvättstugan
2004 – Spolning avloppsstammar
1989-1990 – Stambyte och elstigar PLV 87-91 & 109-119 

Kontakta föreningen

info@sjofararen.se