Mäklarinformation

Mäklarinformation

Vår förening består av 9 flerfamiljshus och 29 radhus. Sammanlagt harföreningen 175 lägenheter, 170 upplåtna med bostadsrätt och 5 med hyresrätt. Ombildningen från hyres- till bostadsrätt ägde rum 2004. Föreningen har även 86 parkeringsplatser, 42 i kallgarage och 44 utomhus. 

De äldre fastigheterna är byggda i skiftet mellan 30 -och 40-tal. De genomgick grundliga renoveringar 1989: Stambyte, ny el, tilläggsisolering, nya fönster, fasadrenovering, nya balkonger, takrenovering mm.

De nyare husen, byggda av JM och ritade av Bengts Sandells arkitektkontor för allmännyttiga Svenska Bostäder, stod klara 1989-90. Blandningen av nyproducerade flerfamiljshus och radhus stod för nytänkande för sin tid.

Detta ingår i avgiften

  • TV basutbud via Tele2
  • Bredband 700/1000 Mbit/s via Ownit
  • Värme och vatten
  • Källsorterad återvinning och sophämtning. Ej grovsopor.
  • Snöskottning
  • Trädgårdsskötsel
  • Fastighetsskötsel och löpande underhåll

Föreningens ekonomi hanteras av Riksbyggen.

Information om föreningens ekonomi och årsredovisningar hittar du här.

Föreningens stadgar

Hittar du här

Genomfört större underhåll

2022 – Nya cykelställ. Byte frånluftsfläktar bostad PLV 109-119. 
2021 – Målning ytterbåge fönster PLV 87-91 & 109-119, markarbeten, renovering och målning staket runt parkeringsplatser
2020 – Målning trapphus, markarbeten
2020 – Dränering runt PLV 113-115
2020 – Ny ventilation Gemensamhetslokalen
2019 – Spolning av avloppsstammar
2019 – Byte trapphus och källare belysning till LED
2018 – Byte av gårdsbelysning till LED
2018 – SBV 1-65 ny värmecentral, nya radiatortermostater genomgång och byte ventilation
2018 – 2019 Nya staket till radhus
2017 – PLV 109-119 ny värmecentral, nya radiatortermostater och genomgång ventilation
2016 – PLV 87-93 ny värmecentral, nya radiatortermostater genomgång och byte ventilation
2014 – Spolning av avloppsstammar – installation av avfallskvarnar
2013 – Byte av lås på alla innerdörrar i källarutrymmen och tvättstugor samt gemensamma utrymmen
2012 – Målning fasader radhus, nytt låssystem med ”taggar” har införts vid alla portar och källardörrar, genomgång av ventilationen PLV 109-119
2011 – Spolning av avloppsstammar i kök och badrum
2011 – Målning trapphus
2007 – Installation av nytt bredband, installation av 3 nya värmepumpar
2006 – Renovering tvättstugor
2006 – Målning ytterbåge fönster PLV 87-91 & 109-119
2005 – Installerades nya maskiner i tvättstugan
2004 – Spolning avloppsstammar
1989-1990 – stambyte och elstigar PLV 87-91 & 109-119 

Överlåtelse och medlemsansökan

Vänligen informera köpare av lägenheten att:
– Månadsavgift regleras vid tillträdet mellan säljare och köpare
– Föreningen tar ut en överlåtelseavgift som faktureras till köparen på 2,5% av PBB
– Föreningen tar ut en avgift per pant på 1% av PBB 

Medlemsansökan och överlåtelseavtal

  • Administreras av Riksbyggen.
  • Styrelsen behandlar inkomna medlöemsansökningar på nästkommande styrelsemöte. 

Kontakta föreningen

info@sjofararen.se