Ordningsregler

Ordningsregler

Ordningsregler i Brf Sjöfararen

 • Bostadsrättshavare och hyresgäster ska rätta sig efter bostadsrättsföreningens
  ordningsregler.
 • Bostadsrättshavare ska hålla noggrann tillsyn över att detta också iakttas av den som hör
  till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller
  som där utför arbete för bostadsrättshavares räkning.
 • Renoveringsarbeten, reparationer eller andra aktiviteter som innebär särskilt störande
  buller (t.ex. att borra, hamra och bila) får endast utföras kl. 08:00-19:00 på vardagar och kl.
  11:00-18:00 på lördagar, söndagar och helgdagar.
 • Ingrepp i husfasader (t.ex. montering av infravärme, belysning, krukor osv.) får endast
  göras efter styrelsen skriftliga godkännande.
 • Brännbara vätskor (t.ex. tändvätska) är förbjudna att användas för att tända grillar oavsett
  var grillningen sker (t.ex. på gårdar, balkonger och radhusens uteplatser).
 • Trapphus, trappuppgångar, entréer och källargångar ska alltid hållas fria. Förvaring (även
  under korta perioder) av t.ex. cyklar, barnvagnar, sopor, kartonger och uttjänta vitvaror i
  dessa utrymmen utgör ett hinder vid utrymning och ökar brandbelastningen, och är därför
  förbjuden.
 • På utsidan av entre dörr till min bostad är det ej tillåtet att sätta upp stickers eller fästa med lim/tejp eller dylik något annat.  
 • Bostadsrättshavare ansvarar för att det i lägenheten alltid finns fungerande brandvarnare.
 • Tvättstugan ska göras rent genom att maskiner och golv torkas av efter det använts. Tvättmedel torkas bort, luddfilter till torktumlare töms och tvättho görs ren. Husdjur får ej vistas i tvättstugan.