Passersystem och Nycklar

Passersystem

Porttelefoner

Det finns porttelefoner i flerfamiljshusens entréer. Ringsignal därifrån är kopplad till det telefonnummer du själv angivit. Du kan välja att koppla din porttelefon till en mobil eller fast telefoni. När dina gäster ringer på, svarar du som vanligt och öppnar porten genom att trycka på siffran fem (5). Porttelefonen är stängd kl. 23.00-06.00, nyckelbrickan fungerar dygnet runt.

Instruktioner porttelefon

Nyckelbrickor (taggar)

Varje bostad har 5 nyckelbrickor (taggar) präglade med siffrorna 1-5. Det går inte att beställa fler taggar. Vid försäljning ska samtliga 5 taggar finnas tillgängliga vid överlämning. Saknas taggar vid överlämning kommer säljare att debiteras för detta.

Taggarna ska betraktas som en nyckel in i fastigheterna och behandlas som sådan. Vid förlorad tagg måste detta anmälas snarast så att taggen kan spärras och förhindra att obehöriga får tillträde till fastigheterna.

Kontakta Riksbyggen i ärenden gällande borttappad och beställning av ny tagg.

Du betalar själv för den nya taggen, 2023-09-20 ca 400 kr, och hämtar den hos Great Security Värmdövägen 260 i Ektorp, Nacka. Om taggen ska skickas med post tillkommer postförskottsavgift.

Nycklar till bostadsdörr

Medlem är själv ansvarig för dessa nycklar. Du kan själv gå till nyckelbutik och kopierar fler om så behövs. Se även föreningens stadgar.

Nycklar till cykelbox

Kontakta Riksbyggen för att boka tid för utkvittering av nykel.

Nycklar till carport

Kontakta Riksbyggen för att boka tid för utkvittering av nyckel.