Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha styrelsen godkännande om du vill hyra ut i andra hand.

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse – att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Ansökan görs direkt via Mitt Riksbyggen, beslut tas vid nästkommande styrelsemöte. Ansökan görs för ett år i taget.
Giltiga skäl för att hyra ut kan vara om du ska arbeta eller studera på annan ort under en period eller om du av medicinska skäl eller familjeskäl behöver vara hemifrån under en period. Att prova ett samboliv är också ett giltigt skäl.

Praxis

  • Arbete på annan ort max 3 år. Avstånd ska var mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg
  • Prova samboende max 1 år.
  • Studier på annan ort, max studietiden. Avstånd ska var mer än cirka 8-10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

Enligt föreningens stadgar tas en avgift på 10% av prisbasbelopp ut per år från medlem.

Namnändring porttavla och dörr görs ej. Egengjorda lappar får ej sättas upp. Använd c/o …

Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är ej tillåtet. Vid uthyrning av bostad längre än 9 månader sägs eventuell parkeringsplats / garageplats upp.

Korttidsuthyrning, liknande hotellverksamhet, ligger inte i föreningens intresse.

Läs mer om andrahandsuthyrning

När medlem vill hyra ut i andrahand
Riktlinjer vid andrahandsuthyrning