Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha styrelsens godkännande om du vill hyra ut eller upplåta din bostad i andra hand.

Om en bostadsrättshavare hyr ut eller upplåter sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke är detta att betrakta som en otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse – att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Ansökan görs via följande blankett som skickas till info@sjofararen.se
OBS! ansökan görs ej via Mitt Riksbyggen. Beslut tas vid nästkommande styrelsemöte.

Ansökan görs för max ett år i taget förutom provsambo 6 månader.
Giltiga skäl för att hyra ut kan vara om du ska arbeta eller studera på annan ort under en period eller om du av medicinska skäl eller familjeskäl behöver vara hemifrån under en period. Att prova ett samboliv är också ett giltigt skäl.

Mall hyreskontrakt för andrahandsuthyrning

Några giltiga skäl att hyra ut och för vilken tid

Vanliga skäl till att hyra ut sin bostad och som är giltiga är:

  • Arbete på annan ort, till exempel utomlands. Cirka fyra år brukar godkännas, ett år i taget.
  • Studier på annan ort eller utomlands. Beviljas lika länge som studierna pågår, ett år i taget.
  • Uthyrning till närstående. Cirka fyra år brukar godkännas, ett år i taget.
  • Provboende som sambo. Godkänns som längst ett år med sex månader i taget.
  • Uthyrning på grund av svårigheter att sälja, det vill säga en vikande marknad. Godkänns som längst ett år med sex månader i taget.

Definitionen för ”annan ort” anses vara 8–10 mils pendlingsavstånd enkel väg och 90 minuters restid.

Enligt föreningens stadgar tas en avgift på 10% av prisbasbelopp ut per år från medlem.

Namnändring porttavla och dörr görs ej. Egengjorda lappar får ej sättas upp. Använd c/o …

Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är ej tillåtet. Vid uthyrning av bostad längre än 9 månader sägs eventuell p-plats / carport plats upp.

Korttidsuthyrning, liknande hotellverksamhet (tex Airbnb) ligger inte i föreningens intresse.

Läs mer om andrahandsuthyrning

När medlem vill hyra ut i andrahand
Riktlinjer vid andrahandsuthyrning