Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Du måste alltid ha styrelsen godkännande om du vill hyra ut i andra hand.

Fyll i ansökningsformulär och hyreskontrakt som du skickar till styrelsen info@sjofararen.se som tar beslut vid nästkommande styrelsemöte. Ansökan görs för ett år i taget.
Giltiga skäl för att hyra ut kan vara om du ska arbeta eller studera på annan ort under en period eller om du av medicinska skäl eller familjeskäl behöver vara hemifrån under en period. Att prova ett samboliv med är också ett giltigt skäl.

Andrahandsuthyrning av parkeringsplats är ej tillåtet. Vid uthyrning av bostad längre än 9 månader sägs eventuell parkeringsplats / garageplats upp.

Korttidsuthyrning, liknande hotellverksamhet, ligger inte i föreningens intresse.

Läs mer om andrahandsuthyrning

När medlem vill hyra ut i andrahand
Riktlinjer vid andrahandsuthyrning