Styrelse & valberedning

Styrelsen

Kontakta styrelsen

E-post: info@sjofararen.se
Skicka ett meddelande

Johan Wetterhorn, Sten Bergmans väg 59
Ordförande

Joackim Norberg, Per Lindeströms väg 113
Kassör

Elin Lindberg, Per Lindströms väg 117
Sekreterare

Helena Forsman, Per Lindströms väg 119
Ledamot

Gunnar Hård, Sten Bergmans väg 5
Ledamot

Per Olsson, Sten Bergmans väg 5
Ledamot

Valberedningen

Kontakta valberedningen

E-post: valberedningen@sjofararen.se

Carina Lindberg, PLV 93A
Tomas Gardelin, SBV 11