Styrelse & valberedning

Styrelsen

Kontakta styrelsen

E-post: info@sjofararen.se
Skicka ett meddelande

Johan Wetterhorn, Sten Bergmans väg 59
Ordförande

Gunnar Clarving, Per Lindeströms Väg 113
Ledamot

Tor Hatlevoll, Sten Bergmans väg 59
Kassör

Helena Forsman, Per Lindströms väg 119
Sekreterare

Pontus Leander, Sten Bergmans väg 59
Ledamot

Elin Lindberg, Per Lindströms väg 117
Ledamot

Valberedningen

Kontakta valberedningen

E-post: valberedningen@sjofararen.se

Carina Lindberg, PLV 93A
Tomas Gardelin, SBV 11