Parkering

Parkering

Föreningens parkeringsplatser

Är du intresserad av parkeringsplats skickar du en intresseanmälan till Allabrf som hanterar föreningens kö och aviseringar. Uppge: Parkering BRF Sjöfararen, din adress och dina kontaktuppgifter samt önskemål om garageplats (kallgarage) eller parkeringsplats utomhus. Skicka anmälan via vårt kontaktformulär eller mejla Allabrf direkt: forvaltare@allabrf.se. Alla p-platser har tillgång till motorvärmare.
Uppsägning av parkeringsplats görs genom att kontakta Allabrf forvaltare@allabrf.se.

Just nu (2021-06) är kötiden cirka två år men exakta väntetider är svåra att förutspå.

Varje hushåll får max hyra en p-plats. Inget annat än den aktuella bilen får ställas/förvaras på parkeringsytan.

Andrahandsuthyrning / upplåtelse är ej tillåtet. För några dagar eller någon vecka är det okej att låna ut sin p-plats till annan medlem som kanske har gäster på besök och jag själv är borta pga resa eller semester.

Parkeringsförbud vid infarter

Parkeringsförbud gäller vid alla våra nerfarter och på våra gårdar. Stockholms stad har infört parkeringsförbud på Per Lindeströms väg vid nerfarterna till våra soprum (Per Lindeströms väg). Parkeringsförbudet gäller från 06:00 till 16:00 och är ett led i försöken att komma tillrätta med felparkerade bilar, som orsakar stora problem med sophämtningen i föreningen. Vi uppmanar våra medlemmar att respektera parkeringsförbuden, p-vakterna kommer att bevaka detta extra noga under höst- och vintertid.