Ekonomi

Föreningens ekonomi

Ekonomi

Detta ingår i avgiften

 • TV basutbud via Tele2
 • Bredband 700/1000 Mbit/s via Ownit
 • Värme och vatten
 • Källsorterad återvinning och sophämtning. Ej grovsopor.
 • Snöskottning
 • Trädgårdsskötsel
 • Fastighetsskötsel och löpande underhåll

Föreningens ekonomiska förvaltare Riksbyggen (Mitt Riksbyggen) hantera bla:

 • Avier
  Du kan se dina hyresavier och ändra betalningsalternativ.
 • Pantbrev
 • Utdrag ur lägenhetsregister
 • Gåva
  Överlåts lägenheten genom gåva ska gåvobrev upprättas.

Om gåvomottagaren inte redan är medlem i bostadsrättsföreningen ansöker personen om medlemskap och styrelsen beslutar om eventuellt godkännande.
Gåvogivaren avgör hur stor andel som ges i gåva. Avser gåvan en viss andel av bostadsrätten behöver andelen anges.
Om bara en andel av bostadsrätten skänks till dig kan medlemskap normalt nekas redan på grund av att du bara äger en del av bostadsrätten. Detta gäller inte om gåvan sker till make, sambo eller registrerad partner.

Om gåvogivaren ej bor kvar kan gåvogivaren maximalt ge 90% i gåva.

Ett gåvobrev ska innehålla:

 • Givare och mottagare
 • Lägenhetsnummer
 • Hur stor del som ges
 • Tillträdesdag
 • Avtalsdatum (datum vid påskrift)
 • Underteckning av alla parter
 • Givarens nya adress, för kontrolluppgift

Ekonomisk plan 

Bostadsrättsföreningen Sjöfararens godkända ekonomiska plan: Godkänd Ekonomisk Plan

Årsredovisningar och revisionsrapporter

Brf Sjöfararen Årsredovisning 2023
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2022
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2021
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2020
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2019
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2018
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2017
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2016
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2015
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2014
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2013
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2012
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2011
Brf Sjöfararen Årsredovisning 2010