FAQ

Vilka krav & regler gäller vid badrumsrenovering?

Vid renovering av badrum ska följande krav och punkter uppfyllas:
1. Läsa igenom GVK:s branschregler för Säkra våtrum, som ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.

2. Läs igenom BRF Sjöfararens stadgar.

3. Hitta hantverkare som ska utföra de olika stegen i badrumsrenoveringen som är GVK-auktoriserade. Ett GVK-auktoriserat företag innebär att företaget har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler. Man kan få hjälp att hitta lokala GVK-auktoriserade företag på www.gvk.se.

4. Anmäla badrumsrenoveringen till BRF Sjöfararens styrelse i god tid och skicka kopia på ritningar och GVK-auktoriserade företagets våtrumscertifikat.

5. När våtrumsrenoveringen sedan är klar, så önskar styrelsen att ni begär ett så kallat våtrumsintyg av företaget som utfört våtrumsrenoveringen. Våtrumsintyget är ett så kallat kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmannamässigt installerat, och är viktigt för bland annat försäkringsbolag, bostadsrättsförening och eventuella bostadsköpare som vill vara säkra på att våtrumsrenoveringen utförts enligt gällande branschregler.


KOM IHÅG! Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler vid renovering i bostadsrätt. Mer info om renovering hittar du här.

Vid vattenskada, vad gör jag?

RUTINER VID VATTENSKADOR
Vattenskador är kostsamma för förening och medlemmar och det är viktigt att alla arbetar förebyggande i sin bostad för att förhindra att vattenskador uppstår. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att Du som medlem utan dröjsmål agerar. Styrelsen har utarbetat en checklista som ska följas vid misstänkt eller pågående fuktskada/vattenläckage.

1. Medlemmen ska utan dröjsmål ta kontakt med en hantverkare för att stoppa pågående vattenskada. Om skadan uppkommer då en hantverkare inte kan nås, kontaktar medlemmen föreningens fastighetsförvaltare Aphos på deras journummer 08-294370 (Stadens energiteknik). Medlemmen ska dessutom utan dröjsmål meddela styrelsen om den uppkomma vattenskadan i första hand via mejl till info@sjofararen.se eller via kontaktformulär på föreningens webbplats eller på annat sätt.

2. Styrelsen ansvarar för att det görs en utredning för att fastställa omfattningen av fuktskadan. Styrelsen/Aphos beställer detta av Huminus AB, alternativt annat företag. Medlemmen blir informerad om när utredningen kommer att göras och behöver då ge tillträde till berörd bostadsrätt.

3. Då rapporten är färdig ska den skickas till styrelsen och medlemmen. Därefter kopplas föreningens och medlemmens försäkringbolag in för att enligt gällande bestämmelser ta reda på vem som ska betala för åtgärder till följd av fuktskadan.

Ingår bostadsrättstillägg i avgiften?

Nej, det ingår inte, det får varje bostadsrättsägare stå för själv. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Vilken typ av köksfläkt kan installeras?

På Sten Bergmans Väg har vi så kallad centralventilation vilket gör att du endast får använda en motorfri spiskåpa. Om du inte gör det så åker matoset in i dina grannars lägenheter. Detta gäller även radhusen.

I de gamla husen på Pär Lindeströms Väg är det en fläkttyp som heter Essvent som ska installeras. Köksfläkten ska kopplas samman med badrummet. Det är alltså viktigt att rätt typ av fläkt installeras då köksfläkten även ska ventilera badrummet.


KOM IHÅG! Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler vid renovering i bostadsrätt. Mer info om renovering hittar du här.

Hur kopplar jag mitt telefonnummer till porttelefonen?

Här hittar du mer information om passersystemet. Beställning görs via formuläret på kontaktsidan. Kom ihåg att uppge fullständigt namn, adress och telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen.

Jag har tappat bort en nyckelbricka, hur får jag en ny?

Meddela och beställ ny bricka. Uppge namn, adress, lägenhetsnummer och vilket nummer den förlorade brickan har alternativt uppge nummer på de brickor som EJ ska spärras. Kostnad för ny bricka 249 kr.

Jag har sett något skumt i området, vem kontaktar jag?

Ser du något som inte är som det borde så kontakta Polisen på telefonnummer 114 14 för EJ akuta ärenden.

VID AKUT FARA & PÅGÅENDE BROTT – ring genast larmnumret 112.

Vad ska jag göra med mina grovsopor?

Observera att föreningen inte betalar för sortering av grovsopor. Närmaste miljöstation är Östberga återvinningscentral, alternativt kan ni försöka sälja eller skänka bort hela prylar och möbler. Anledningen till att vi valt bort grovsopsortering är att det kostar väldigt mycket och det kräver utrymme och vi skulle då vara tvungna att höja våra avgifter i föreningen. Läs mer om föreningens miljö- och sophantering.

Vilket lägenhetsnummer har jag?

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och är en adresstandard som är enhetligt utformad. Med det fyrsiffriga numret kan man lokalisera lägenheten i fastigheten genom att utläsa dels våningsplan, dels var lägenheten är belägen på våningsplanet.

Beräkna lägenhetsnummer genom att räkna våningsplan + vilken lägenhet du bor i från vänster om trappan räknat. Exempel: Plan 4 + 3:e dörren från vänster = lghnr 1403. Plan 0 + 2:a dörren från vänster = lghnr: 1002 osv. För mer information se Lantmäteriet.

OBS! Gäller frågan lägenhetsbeteckning till bolån gäller lägenhetens objektnummer, kontakta styrelsen.

Är det möjligt att få hyra en parkeringsplats?

Ja, alla boende i Brf Sjöfararens har rätt att hyra en p-plats i mån av tillgänglighet. Just nu har vi ganska lång kö. Kontakta Riksbyggen för att ställa dig i kön. Riksbyggen hanterar kösystemet och avisering.

Hur kopplar jag in internet/bredband?

Alla hushåll i föreningen är anslutna till bredbandstjänst via ett gruppabbonemang. Läs mer.

Jag har kopplat in bredbandet men det fungerar inte, vad gör jag?

Kontakta vår leverantör Ownit. Kundservice: 08 – 525 07 300 För mer info besök Ownit´s kundtjänst

Var felanmäler jag trasig lampa, tvättmaskin mm i gemensamma utrymmen?

Felanmälan görs direkt till Riksbyggen som sköter våra fastigheter. Ring Kundservice 0771-860 860 eller via Mitt Riksbyggen.

Hur bokar jag gemensamhetslokalen/tvättstugan?

Du kan boka direkt online. Här hittar du inloggningsinformation. Dörren öppnas med din nyckelbricka under de klockslag som du har bokat lokalen.