Miljö & sophantering

Miljö & sophantering

Källsortering och avfallskvarn

Här källsorterar vi våra sopor. Efter ett lyckat försök med avfallskvarnar har föreningen installerat avfallskvarnar i de flesta lägenheterna. I och med installationen av dessa avvecklades hämtningen av organiskt avfall i miljörummen. Föreningen ansvarar EJ för matkvarnar, alla kostnaderna står medlem/ägaren själv för. Kontakta i första hand Aphos om stopp i avlopp. För felsökning, tips och råd om hur man bäst använder kvarnen kontakta Matavfallsystem.se

Soprum och sophämtning

Sopkärl finns på gatan utanför PLV 89 och PLV 93.
Soprum finns på följande platser:
PLV 109, ingång på gaveln
PLV 115, ingång på baksidan.
OBS! Grovsopor lämnas ej här. Närmaste återvinning är Östberga, Enskede.

Parkera EJ vid våra nerfarter så att sopbilarna kan köra in, är vägen blockerad blir det ingen hämtning och soprummen blir överfulla. Ring gärna till Bevakningstjänsten på telefon 08-556 558 10 när bilar blockerar nerfarten.

Föreningen hanterar EJ grovsopor

Närmaste återvinningscentral ligger i Östberga. Grovsopor får du antingen frakta bort själv, eller spara och kasta när det är städdag. Det har vi två gånger per år (vår & höst) och då hyr vi in containrar för ändamålet.

Tidningsåtervinning

Tidningar lämnas i de kärl som finns på Finn Malmgrens väg i närheten av parkering till Hammarby IP.

Om källsortering

I soprummet kan du bli av med nästan allt utom dina grovsopor. Vi håller isär olika sorters sopor av miljöskäl. Den finns alltså separata sopkärl för:

  • Kartonger – tillplattade! Spara utrymme och pengar
  • Plast, mjuk- och hårdplast
  • Metall, endast små artiklar som konserver mm
  • Glas, färgat och ofärgat separeras
  • El, små artiklar och kablar
  • Glödlampor
  • Batterier
  • Övriga hushållssopor i plastpåse