Nya Cykelställ

Cykelställen under tak Sten Bergmans väg

Arbetet har blivit försenat pga leveransproblem från tillverkaren av de nya cykelställen. Arbetet kommer nu att ske med början 31 augusti.

Det är viktigt att alla som har cyklar fastlåsta på olika sätt – i ramverk/bågar, lyktstolpar eller i själva cykelställen – låser upp dessa så att arbetet kan utföras. I annat fall måste låsen klippas upp, och ersättning utgår inte för detta.

När vi har de nya cykelställen på plats får vi inte låsa fast cyklarna på annat sätt än i cykelställen. Det är bland annat en fråga om säkerhet, och därför inte tillåtet, då vissa cyklar exempelvis blockerar brandstegar. Andra saker än cyklar ska inte heller stå i cykelställen. Flakcyklar/mopeder får ställas på annan plats eftersom de tar upp för mycket utrymme.

Cykelställ på innergårdar Sten Bergmans väg

Under september kommer vi att byta samt utöka platserna för cyklar på innergårdarna. Markarbete är planerat att påbörjas 30 augusti och cykelställen planeras att monteras med början 19 september. Under denna tid går det ej ställa cykler på innergårdarnas cykelplaster, vänligen använd de under tak.