Boka städdag söndag den 20 oktober kl.11:00

Städdag 2019.
Vi träffas kl 11.00 på innergården mellan Sten Bergmans väg 5 och 21 för en gemensam genomgång över vad som behöver göras och delar in oss i grupper.

CONTAINER
Containrar kommer att finnas på plats för trädgårdsavfall och från städningen. Medlemmarna får även tillfälle att slänga vissa grovsopor.
Detta får inte slängas: målarfärg, bildäck, elektronik, bygg-och miljöfarligt avfall. OBS! Kolla gärna med styrelsen om det du vill slänga är accepterat eller om det behöver köras till Östberga återvinningscentral. Containrarna är låsta och kommer att öppnas efter kl 11.00.  Vänligen släng inget utanför containrarna före eller efter städdagen.

KORVGRILLNING
Vi avslutar som vanligt med korvgrillning. Veg-alt finns självklart!

Välkommen!
Styrelsen