Alla medlemmar! Kom ihåg att boka in föreningens årsstämma 16 juni!

Föreningsstämma 2020 Bostadsrättföreningen Sjöfararen

När: Tisdagen den 16 juni 2020, kl. 19.00
Var: Vi möts i år utomhus på innergården vid Sten Bergmans väg 5

Skriftlig kallelse och årsredovisning kommer att skickas ut till alla medlemmar under veckan. Årets stämma hålls utomhus då föreningen följer myndigheternas riktlinjer gällande Covid-19. Mer information om detta i kallelsen.