Helgen 23-24 april kommer två containers att finnas vid parkering. Allt utom brandfarligt material går att slänga där.