Föreningen har ny postadress

POSTADRESS
Bostadsrättsföreningen Sjöfararen
Sten Bergmansväg 5, plan -1
121 46 Johanneshov