Renovera

Renovera

Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler vid renovering i bostadsrätt.

Det är fritt fram att måla, tapetsera, måla tak och lägga golv. Större ingrepp, som berör bärande väggar, avlopp, vatten, elektricitet och ventilation kräver styrelsens godkännande och ska utföras av certifierade hantverkare för att din hemförsäkring ska gälla.

Tänk också på att informera grannarna om ditt renoveringsarbete riskerar att bli bullrigt. En lapp i trapphusets entré fungerar bra.

Vi rekommenderar att du alltid tar kontakt med styrelsen vid större renovering.

Vid byte av fläkt

På Sten Bergmans Väg har vi så kallad centralventilation vilket gör att du endast får använda en motorfri spiskåpa. Om du inte gör det så åker matoset in i dina grannars lägenheter. Detta gäller även radhusen.

I de gamla husen på Pär Lindeströms Väg är det en fläkttyp som heter Essvent som ska installeras. Köksfläkten ska kopplas samman med badrummet. Det är alltså viktigt att rätt typ av fläkt installeras då köksfläkten även ska ventilera badrummet.

Bärande väggar

Tänk också på att vissa väggar i lägenheterna kan vara bärande så kolla alltid med styrelsen innan du utför större förändringar i din bostad.

Badrumsrenovering

Vid renovering av badrum ska följande krav och punkter uppfyllas:

  1. Läsa igenom GVK:s branschregler för Säkra våtrum, som ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.
  2. Läs igenom BRF Sjöfararens stadgar.
  3. Hitta hantverkare som ska utföra de olika stegen i badrumsrenoveringen som är GVK-auktoriserade. Ett GVK-auktoriserat företag innebär att företaget har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler. Man kan få hjälp att hitta lokala GVK-auktoriserade företag på www.gvk.se.
  4. Anmäla badrumsrenoveringen till BRF Sjöfararens styrelse i god tid och skicka kopia på ritningar och GVK-auktoriserade företagets våtrumscertifikat.
  5. När våtrumsrenoveringen sedan är klar, så önskar styrelsen att ni begär ett så kallat våtrumsintyg av företaget som utfört våtrumsrenoveringen. Våtrumsintyget är ett så kallat kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmannamässigt installerat, och är viktigt för bland annat försäkringsbolag, bostadsrättsförening och eventuella bostadsköpare som vill vara säkra på att våtrumsrenoveringen utförts enligt gällande branschregler.