Renovera

Renovera

Allmänt om renovering

Brf Sjöfararen rekommenderar att du alltid tar kontakt med styrelsen vid större renovering eller om du är osäker på vad som gäller.

Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler när du renoverar din bostadsrätt. Läs igenom all information på denna sida innan du planerar och startar din renovering. Det är viktigt att följa föreningens stadgar, se paragraf 11 och 12 angående renovering och ansvar att hålla bostadsrätten och fastigheten i gott skick. Läs även Brf Sjöfararens ordningsregler.

Enkel eller omfattande renovering

Det är fritt för enkla renoveringar som att måla, tapetsera och lägga golv. Större ingrepp, som berör bärande väggar, tak och golv samt avlopp, vatten, elektricitet och ventilation kräver styrelsens godkännande och ska utföras av certifierade hantverkare för att din hemförsäkring ska gälla. Viktigt att du har tecknat en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Följ föreningens ordningsregler och informera grannarna om ditt renoveringsarbete i god tid då störande ljud, transporter mm kan vara besvärande och störande för dina grannar. En lapp i trapphusets entré fungerar bra, lämna även kontaktuppgifter.

Viktigt att välja rätt vid byte av fläkt/fläktkåpa

Föreningen har ett blandat bostadsbestånd så ta reda på vad som gäller din bostad. På Sten Bergmans Väg har vi så kallad centralventilation vilket gör att du endast får använda en motorfri spiskåpa. Om du inte gör det så åker matoset in i dina grannars lägenheter. Detta gäller även radhusen.

I de äldsta husen på Pär Lindeströms Väg är det en fläkttyp som heter Essvent som ska installeras. Köksfläkten ska kopplas samman med badrummet. Det är alltså viktigt att rätt typ av fläkt installeras då köksfläkten även ska ventilera badrummet.

Bärande väggar

Brf Sjöfararen vill skydda föreningens värde och våra fastigheter är nummer 1. Därför bör inga ingrepp i bärande konstruktioner genomföras då det kan leda till men för föreningens fastigheter och andra medlemmar. Det betyder att det är viktigt att kontrollera att de renoveringsarbeten du planerar inte omfattar bärande väggar. Meddela alltid styrelsen att du planerar att renovera din bostad.

Badrumsrenovering

Vid renovering av badrum ska följande krav och punkter uppfyllas:

  1. Viktigt att anlita hantverkare som är certifierade enligt Säker Vatten. Läsa igenom GVK:s branschregler för Säkra våtrum, som ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.
  2. Läs igenom BRF Sjöfararens stadgar.
  3. Hitta hantverkare som ska utföra de olika stegen i badrumsrenoveringen som är GVK-auktoriserade. Ett GVK-auktoriserat företag innebär att företaget har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler. Man kan få hjälp att hitta lokala GVK-auktoriserade företag på www.gvk.se.
  4. Anmäla badrumsrenoveringen till BRF Sjöfararens styrelse i god tid. Skicka kopia på ritningar och GVK-auktoriserade företagets våtrumscertifikat.
  5. Viktigt att avisera i ditt trapphus eller meddela dina grannar att renovering ska utföras, lämna kontaktuppgifter.
  6. När våtrumsrenoveringen sedan är klar, så önskar styrelsen att ni begär ett så kallat våtrumsintyg av företaget som utfört våtrumsrenoveringen. Våtrumsintyget är ett så kallat kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmannamässigt installerat, och är viktigt för bland annat försäkringsbolag, bostadsrättsförening och eventuella bostadsköpare som vill vara säkra på att våtrumsrenoveringen utförts enligt gällande branschregler.