Gemensamma lokaler

Gemensamma lokaler

Pingisrum – ingen bokning krävs

Finns i källaren på SBV 21, fritt fram att använda utan bokning.

Gemensamhetslokal boka online

Vi har en gemensam lokal där bland annat styrelsen sammanträder en gång per månad. Lokalen har ett stort rum, toalett och ett litet pentry och alla boende kan boka lokalen för olika aktiviteter eller övernattning. Enligt stämmobeslut har vi övernattning som ett test fram till nästa årsstämma 2016.

Inredningen består av bord och stolar med plats för ca 16 personer samt en liten loungegrupp, bäddsoffa med kuddar och täcken för 2 personer. Sängkläder håller var och en själv.

Ordningsregler i gemensamhetslokalen

Den som lånar lokalen förbinder sig att följa dessa ordningsregler. Under tiden som du utnyttjar lokalen ska du och dina gäster ta god hänsyn till grannar och omgivning.

  • Störande ljud i form av högljudd konversation eller musik i och runt lokalen måste upphöra senast klockan 22.00.
  • Rökning får absolut inte ske inomhus eller i direkt anslutning till lokalen.
  • Lokalen städas och överlämnas i gott och tilltalande skick inför nästa låneperiod (om du upplever lokalen som otillräckligt städad när du kom kan detta påtalas men du ansvarar ändå för att lokalen städas ordentligt efter ditt pass). Detta gäller såväl i lokalen som omkringliggande ytor. Saknas städmaterial eller om något tar slut meddela styrelsen.

Vid överträdelse kan du bli kostnadsansvarig för tilläggsstädning eller sanering efter rökning. Styrelsen kan också avstänga medlemmar från fortsatta lån av lokalen om de underlåter att följa ordningsreglerna.