FAQ

FAQ – vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor, klicka på frågan så visas svaret.

Vilka krav & regler gäller vid badrumsrenovering?

Vid renovering av badrum ska följande krav och punkter uppfyllas:
1. Läsa igenom GVK:s branschregler för Säkra våtrum, som ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt.

2. Läs igenom BRF Sjöfararens stadgar.

3. Hitta hantverkare som ska utföra de olika stegen i badrumsrenoveringen som är GVK-auktoriserade. Ett GVK-auktoriserat företag innebär att företaget har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler. Man kan få hjälp att hitta lokala GVK-auktoriserade företag på www.gvk.se.

4. Anmäla badrumsrenoveringen till BRF Sjöfararens styrelse i god tid och skicka kopia på ritningar och GVK-auktoriserade företagets våtrumscertifikat.

5. När våtrumsrenoveringen sedan är klar, så önskar styrelsen att ni begär ett så kallat våtrumsintyg av företaget som utfört våtrumsrenoveringen. Våtrumsintyget är ett så kallat kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmannamässigt installerat, och är viktigt för bland annat försäkringsbolag, bostadsrättsförening och eventuella bostadsköpare som vill vara säkra på att våtrumsrenoveringen utförts enligt gällande branschregler.


KOM IHÅG! Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler vid renovering i bostadsrätt. Mer info om renovering hittar du här.

Vid vattenskada, vad gör jag?

RUTINER VID VATTENSKADOR
Vattenskador är kostsamma för förening och medlemmar och det är viktigt att alla arbetar förebyggande i sin bostad för att förhindra att vattenskador uppstår. Om olyckan ändå är framme är det viktigt att Du som medlem utan dröjsmål agerar. Styrelsen har utarbetat en checklista som ska följas vid misstänkt eller pågående fuktskada/vattenläckage.

1. Medlemmen ska utan dröjsmål ta kontakt med en hantverkare för att stoppa pågående vattenskada. Om skadan uppkommer då en hantverkare inte kan nås, kontaktar medlemmen föreningens fastighetsförvaltare Driftia på deras journummer 08-744 09 50. Medlemmen ska dessutom utan dröjsmål meddela styrelsen om den uppkomma vattenskadan i första hand via mejl tillinfo@sjofararen.se eller via kontaktformulär på föreningens webbplats eller på annat sätt.

2. Styrelsen ansvarar för att det görs en utredning för att fastställa omfattningen av fuktskadan. Styrelsen/Driftia beställer detta av Huminus AB, alternativt annat företag. Medlemmen blir informerad om när utredningen kommer att göras och behöver då ge tillträde till berörd bostadsrätt.

3. Då rapporten är färdig ska den skickas till styrelsen och medlemmen. Därefter kopplas föreningens och medlemmens försäkringbolag in för att enligt gällande bestämmelser ta reda på vem som ska betala för åtgärder till följd av fuktskadan.

Ingår bostadsrättstillägg i avgiften?

Nej, det ingår inte, det får varje bostadsrättsägare stå för själv. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring.

Vilken typ av köksfläkt kan installeras?

På Sten Bergmans Väg har vi så kallad centralventilation vilket gör att du endast får använda en motorfri spiskåpa. Om du inte gör det så åker matoset in i dina grannars lägenheter. Detta gäller även radhusen.

I de gamla husen på Pär Lindeströms Väg är det en fläkttyp som heter Essvent som ska installeras. Köksfläkten ska kopplas samman med badrummet. Det är alltså viktigt att rätt typ av fläkt installeras då köksfläkten även ska ventilera badrummet.


KOM IHÅG! Som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler vid renovering i bostadsrätt. Mer info om renovering hittar du här.

Porttelefonen verkar vara ur funktion, vad gör jag?

Driftia ansvarar inte för passersystemet, beställningar och felanmälan görs här.

Hur kopplar jag mitt telefonnummer till porttelefonen?

Mejla ditt namn, din adress och önskat telefonnummer till styrelsen.

Jag ska renovera, är det något jag behöver tänka på?

Ja, som medlem ansvarar du för att följa föreningens regler vid renovering i bostadsrätt. Mera information om vad som gäller i vår förening hittar du här.

Jag har tappat bort en nyckelbricka, hur får jag en ny?

Kontakta styrelsen för att beställa en ny bricka och uppge vilket nummer den förlorade brickan har så spärrar vi den. Kostnad för ny bricka 150 kr.

Jag har sett något skumt i området, vem kontaktar jag?

Ser du något som inte är som det borde så kan du kontakta Grannsamverkan eller polisen direkt på telefonnummer 114 14 för EJ akuta ärende.

VID AKUT FARA & PÅGÅENDE BROTT – ring genast larmnumret 112.

Vad ska jag göra med mina grovsopor?

Vi har INTE sortering för grovsopor i vår förening. Närmaste miljöstation är Östberga återvinningscentral, alternativt kan ni försöka sälja eller skänka bort hela prylar och möbler.

Anledningen till att vi valt bort grovsopsortering är att det kostar väldigt mycket, det kräver utrymme och vi skulle då vara tvungna att höja våra avgifter i föreningen.

Vilket lägenhetsnummer har jag?

Lägenhetsnumret består av fyra siffror och är en adresstandard som är enhetligt utformad. Med det fyrsiffriga numret kan man lokalisera lägenheten i fastigheten genom att utläsa dels våningsplan, dels var lägenheten är belägen på våningsplanet.

Beräkna lägenhetsnummer genom att räkna våningsplan + vilken lägenhet du bor i från vänster om trappan räknat. Exempel: Plan 4 + 3:e dörren från vänster = lghnr 1403. Plan 0 + 2:a dörren från vänster = lghnr: 1002 osv. För mer information se Lantmäteriet.

OBS! Gäller frågan lägenhetsbeteckning till bolån gäller andra lägenhetsnummer, kontakta styrelsen.

Är det möjligt att få hyra en parkeringsplats?

Ja, alla boende i Brf Sjöfararens har rätt att hyra en p-plats i mån av tillgänglighet. Just nu har vi ganska lång kö. Skicka din anmälan till styrelsen så ställs du i kön.

Hur kopplar jag in internet/bredband?

Alla hushåll i föreningen är anslutna till AllTeles bredbandstjänst via ett gruppabbonemang. Koppla in datorn i nätverksuttaget – det ska fungera direkt. Anslut till en router om du har flera datorer eller önskar trådlös uppkoppling (WiFi). Under 2016 ändras metod för anslutning, Du måste då först anmäla dig på AllTele.se under bostadsrättsföreningar. Mer info kommer när detta ändras. AllTele tel 0770-250 550

Jag har kopplat in bredbandet men det fungerar inte, vad gör jag?

Kontakta AllTele på tel 0770-250 550 eller via AllTele.se, se Bostadsrättsföreningar.

Var felanmäler jag trasig lampa, tvättmaskin mm i gemensamma utrymmen?

Felanmälan görs till Driftia som sköter våra fastigheter. Ring Kundservice 08-617 7600 eller maila info@driftia.se

Får jag hyra ut min bostadsrätt i andrahand?

Ansökan om andrahandsuthyrning skickas till föreningens styrelse, kontakta styrelsen för blanketter och kontrakt. Mer om andrahandsuthyrning hittar du här.

Var beställer jag ny låstagg till passersystemet?

Maila beställning till styrelsen.

Hur bokar jag gemensamhetslokalen/tvättstugan?

Du kan boka direkt online eller på bokningstavlan utanför tvättstugan på Sten Bergmansväg 37. Dörren öppnas med din nyckelbricka under de klockslag som du har bokat lokalen. Obs! Tvättstugor på PLV kan EJ bokas online.

Användarnamn: din adress/ditt lägenhetsnummer exempelvis PLV 93B/901 (notera mellanslaget mellan PLV och 93B)

Lösenord: Om du inte har använt inloggningen tidigare kontakta styrelsen